Hlavná stránkaAkcie školyPlesy a večierkyŠkola a štúdiumŠport
Copyright ©  Radovan Palík   •   Všetky práva vyhradené   •   tv.gyvv.sk
Deň vedy 2014
Video pochádza z archívu VTN Vranov
Ako skĺbiť dva projekty do jednej veľkej akcie

Je jednoduché pre niečo sa rozhodnúť, ale oveľa ťažšie je to aj dosiahnuť. Nevzdať sa, bojovať s problémami a napredovať stále za svojím cieľom, na to je potrebná sila, šikovnosť, vytrvalosť, zmysel pre detail a organizáciu. Preto by som chcela vyzdvihnúť svoje dve spolužiačky, Mariannu Ečegiovú a Martinu Kačurovú (obe z 3.C triedy), ktoré tieto schopnosti preukázali počas organizovania Malého projektu. Malý projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax - Kompetencia pre prax, ktorý organizuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Vďaka odhodlaniu týchto dvoch dievčat a presvedčenie nášho učiteľa Ing. Motešického urobiť niečo viac než len to, čo sa od nich žiada, mohli žiaci druhého ročníka vranovského gymnázia a niekoľko ôsmakov z vranovských základných škôl, vyskúšať plody ich práce.

Po spísaní projektov, z ktorých jeden nesie názov Deň vedy a druhý Deň mladých výskumníkov a niekoľko týždňových prípravách, počas ktorých dievčatá pod vedením Ing. Motešického, RNDr. Bertovej, výdatnej podpory spolužiakov z 3.C triedy a riaditeľa školy RNDr. Blaščáka dosiahli ako tieto dva projekty čo najlepšie skĺbiť, tak aby si oba projekty zachovali svoju identitu. Všetko to nakoniec vyvrcholilo dňa 27. marca 2014 na Gymnáziu, ulica Dr. Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou. Cieľom oboch projektov bolo pomôcť žiakom pri rozhodovaní s výberom vysokej školy a ich ďalšieho smerovania spojeného s praxou. Motivovať ich v záujme o prírodné vedy, poukázať na ich dôležitosť a informovať ich o ďalšom uplatnení v týchto odboroch. To všetko prostredníctvom stretnutí s odborníkmi z prírodovedeckých odborov. Práve preto na túto príležitosť boli pozvaní pedagógovia z
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Toto pozvanie nielenže prijali, ale navyše ho nezobrali ani na ľahkú váhu a pripravili si na tento deň mnoho zaujímavých prednášok . Žiaci tak mali možnosť dozvedieť sa pár praktických inštrukcií, ktoré im o pár rokov pomôžu pri výbere kvalitnej školy. Následne sa mohli podľa vlastného výberu zúčastniť tém v odbore matematiky, informatiky, astrofyziky, biológie, geografie, chémie a fyziky.
Na záver boli niektorí žiaci vyžrebovaní a obdarovaní maličkosťami. Žiaci gymnázia mali možnosť zapojiť sa súťaže, ktorá spočívala vo vyriešení matematickej úlohy a tak získať aj ďalšie vecné odmeny.
Sme veľmi radi, že nás navštívili aj naši budúci spolužiaci - žiaci Základných škôl z Vranova nad Topľou, ako aj hostia z mesta: Ing. Ján Ragan a Mgr. Ondrej Krišanda.

Daniela Demková